Adam Dzidowski

Adam Dzidowski

Wykładowca, badacz, konsultant, fotograf

O mnie

Dr inż. Adam Dzidowski - Wykładowca akademicki, pracownik naukowy, konsultant biznesowy i fotograf z Wrocławia. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkunastu wystaw i publikacji artystycznych. Twórca modelu Potencjału Wirtualizacyjnego (model określający gotowość przedsiębiorstwa do funkcjonowania w dynamicznych strukturach sieciowych) oraz koncepcji badawczej "IDEALS" (Innovation through Design, Engineering and Architecture for Learning and Sustainability). Pomysłodawca i prowadzący konkursów fotograficznych "foto.starcie" oraz "FotoMob". W pracy naukowej oraz dydaktycznej stara się łączyć świat sztuki i twórczości (design, architekturę i estetykę) ze światem organizacji i zarządzania (procesami, przestrzenią i strategią).

Kontakt: adam@dzidowski.art.pl

Działalność

Akademicka:


Dr inż. Adam Dzidowski - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Certyfikowany architekt korporacyjny (TOGAF® 9 Certified).

- Strona akademicka: dr inż. Adam Dzidowski

- Academia.edu: Adam Dzidowski

- LinkedIn: AdamDzidowski

- Twitter: @AdamDzidowski

Fotograficzna:


Specjalizacja w fotografii portretowej (portret studyjny, plenerowy, środowiskowy, fotografia korporacyjna i biznesowa) oraz reportażowej (zdjęcia uliczne, fotosy filmowe, reportaż prasowy). Naukowe aspekty wykorzystania fotografii w antropologii i socjologii wizualnej. Prowadzenie indywidualnych i grupowych kursów fotograficznych.

- Ostatnie dokonania

- Wystawy i publikacje

- Ważniejsze projekty i zlecenia

- Flickr - ostanio dodane zdjęcia

Dziennikarska i kulturalna:


Prowadzenia wywiadów i spotkań autorskich dla EMPiK Wrocław z takim gośćmi, jak: Jerzy Stuhr, Stanisław Soyka, Tomasz Stańko, Jan Miodek, Grzegorz Turnau, Magda Umer, Katarzyna Grochola, Janusz Leon Wiśniewski, Maria Peszek, Małgorzata Niemen, Elżbieta Dzikowska, Edyta Jungowska, Rafał Bryndal, Piotr Tymochowicz, Marek Kamiński, Ewa Wachowicz, Andrzej Piaseczny, Yasmin Levy, Omara Portundo, Marlena de Blasi, Lura, zespół "Myslovitz", zespół "Perfect", zespół "IRA", zespół "Behemoth", zespół "Me, Myself and I", zespół "Mikromusic".

Przeprowadzenie dwóch edycji autorskiego konkursu fotograficznego „foto.starcie”, we współpracy z fundacją „Artistik”, klubem "Firlej" i EMPiK Wrocław (2005-2006) oraz pierwszej edycji autorskiego konkursu fotograficznego „FotoMob” (2007), we współpracy z EMPiK Wrocław.